Edsbruk – fabriksfragment

Edsbruk är en gammal bruksort där pappersbruket en gång var den stora arbetsgivaren. Nu är bruket nerlagt och byggnaderna förfaller. Det är en riktigt spännande miljö som 6 fotografer har utforskat och tillsammans dokumenterat byggnaderna och resterna av verksamheten.

Fotograferna är

Utställningen visades hos Galleri FOTOverket hösten 2021.