Mona Gelebo – Jag ger dig det jag ser

Betraktaren påverkar fotot precis lika mycket som personen som skapat det, eftersom han eller hon uppfattar bilden genom sina egna filter. Det är praktiskt taget omöjligt att i förväg avgöra hur människor uppfattar ett fotografi. Därför gör jag bara det jag älskar och har ingen aning om vad som händer härnäst. Det är bättre att lyssna på det som händer inuti, i mitt huvud, som är bildens främsta värde för mig.

Mona Gelebo presenterar ett spektrum av bilder i svartvitt och färg. Porträtt, natur, landskap, abstrakt och arkitektur. Mona har tidigare haft ett 30-tal utställningar runt om i Sverige, egna och tillsammans med andra. Bosatt i Västervik.

Monas utställning visades hos Galleri FOTOverket hösten 2022.

@monage