Mats Gustafsson – Växtverk

Växter. Så länge jag fotograferat har de attraherat mig med sina
evigt växlande former, färger, texturer och mönster, varierande
genom årstidernas och dagarnas ständiga cykler. Alltid tillgängliga,
som motiv, men också som fonder eller förgrunder, både nära och
långt bort.

I mina bilder använder jag växterna för att fånga något unikt som
skapas i interaktionen med kameran, som man sällan eller aldrig
upplever med bara ögat.

Dubbeltydigheten i titeln på denna utställning vill jag koppla till
min ambition att växa som fotograf genom att våga mig på att ställa
ut mina verk. Något som kan värka en hel del.

Mats utställning visades hos Galleri FOTOverket vintern 2023.

Web Aestract
Instagram @aestract