Margareta Wiman – I förbigående

Att passera, gå förbi, innebär alltid – trots eventuella tecken på motsatsen – att du registrerar en mängd saker i ögonvrån; kanske till och med inhämtar en stämning, ett användbart motiv. Nås av en diffus tanke. Får insikter som snuddar vid poetisk inspiration. Några meningar på ett papper. En berättelse i vardande. En bild att bevara och bearbeta. Den perceptuella processen är oftast hemlighetsfull, och berör oss alla på djupet. Oavsett uttrycksform och tekniker. För mig är kameran ett av flera led i en (mestadels undflyende) önskan att ”hitta bilden”, och emellanåt även enstaka ord. Att vilja göra det otydliga något tydligare, eller omvänt: sudda ut det alltför exakta. Allt handlar om försök.

Margaretas utställning visades hos Galleri FOTOverket vintern 2023.

Margareta Wiman är född 1951 i Malmö, uppvuxen i Lund med omnejd. Är sedan mitten på 1980-talet bosatt i Kisa och har bland annat arbetat som frilansande litteratur- och teaterrecensent åt Corren. Fotointresset finns med i uppväxtbagaget, men har först under de senaste tio åren resulterat i ett antal utställningar samt en utställningskatalog: ”Vitpunkter,” utgiven 2016 på Almlöfs förlag.