Charlotta Flodén – Tillsammans

Charlotta Flodéns utställning Tillsammans handlar om att ta tillvara på vardagen, att stanna upp och ta någons hand – vare sig det är på vägen till förskola, skola och arbete, eller på tu man hand en vardagskväll.

Tillsammans kan vi stötta varandra när livets vindar blåser in. När någon av oss vacklar kan en utsträckt hand och en välkomnande plats under ett paraply skänka trygghet och glädje. Tillsammans är vi starka.

Charlotta är en abstrakt och figurativ konstnär. Hon hämtar inspiration i det personliga mötet med fokus på det oförutsägbara och hon är nyfiken på att höra människors livsberättelser.

Genom den flyktiga naturen i akvarellteknik fångar C. Flodén livet i ögonblicket, med färger och nyanser. De sköra och samtidigt starka målningar visar prov på hennes känsliga handlag och förmåga att förmedla känslor genom konstens språk.

Charlotta har alltid haft ett intresse för färg och form, och genom sina målningar strävar hon efter att beröra och sprida glädje.

https://cfloden.se/
Instagram @c_floden